Vũ Phong Solar được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương