Vũ Phong Solar tiếp sức tài năng cho các sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM