Vũ Phong Energy khai trương văn phòng đại diện tại TP. Vinh, Nghệ An