Vũ Phong Solar khai trương văn phòng đại diện tại TP. Vinh, Nghệ An