Vũ Phong Solar khai trương văn phòng điện mặt trời chi nhánh tại Cần Thơ