Vũ Phong Solar tự hào là một phần của “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”