Ý tưởng “Chiếc xe nhanh nhất thế giới sử dụng năng lượng mặt trời”