Lắp điện năng lượng mặt trời ở miền Bắc – Nên hay không?