Phát triển năng lượng sạch

Tin Tức Tổng Hợp Điện Năng Lượng Mặt Trời

Tháng Mười 22, 2020
phat-trien-nang-luong-sach-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-3

Phát triển năng lượng sạch với chi phí phải chăng – một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 70 […]