Pin năng lượng mặt trời có thể sử dụng được trong bao lâu?