LG xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời mới 500MW tại Alabama