Điện mặt trời – “Vũ khí cạnh tranh” mới của các dự án bất động sản