Dự án hoàn thành năm 2015. Công trình Doanh nghiệp và tổ chức lắp đặt hệ thống điện mặt trời độc lập 1800W tại Lâm Đồng. Dự án sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.

Xem giá lắp đặt: https://vuphong.vn/dien-mat-troi/