Tin Tức Tổng Hợp Điện Năng Lượng Mặt Trời

Tháng Bảy 25, 2020
farm-ninh-thuan

[Thông tư 18/2020/TT-BCT] Quy định hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Thông tư 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho […]