Cách tính tiền điện kinh doanh

Tin Tức Tổng Hợp Điện Năng Lượng Mặt Trời

Tháng Tám 13, 2020
cach-tinh-tien-dien-kinh-doanh-2

Cách tính tiền điện kinh doanh, sản xuất mới theo dự thảo của Bộ Công Thương

Tại dự thảo Quyết định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến về cách tính tiền điện kinh doanh, […]